Noticias

Diarios

Els drons socorristes

L’operació de posicionar el dron sobre la persona amb problemes no és fàcil, per molt que per les xarxes circulin vídeos que suggereixin el contrari

Els drons socorristes. EIX

Darrerament ha aparegut en els mitjans notícies referents a la incorporació de DRONS a alguns serveis de socorrisme a les platges de Catalunya. Aquests aparells poden apropar a la víctima un element de flotació. Tota aportació a augmentar la seguretat de les persones en aquest medi és benvinguda. Cal però una visió detallada sobre aquesta nova eina:

Primer de tot cal aclarir aspectes normatius respecte als DRONS.

Segons Fernando de Santos, pilot d’avió i responsable de l’empresa operadora de DRONS RPASview, cal distingir l’ús lúdic de l’ús professional. Per al primer tan sols està permès fer-ho en camps d’aeromodelisme o en zones completament despoblades. Per a l’ús professional cal que el pilot disposi del certificat emès per una escola d’aviació en el que s’especifiqui que posseeixen determinats coneixements aeronàutics o bé ser titular d’una llicència de pilot d’avió o helicòpter. Cal que l’empresa o entitat propietària de l’aparell estigui autoritzada com empresa operadora per a treballs aeris amb Drons. Aquesta autorització és emesa per l’Agència Estatal de Seguretat Aèria AESA.

El vol en platges dels drons de salvament quedaria cobert per la normativa si s’interpreta que en permet l’ús en situació d’emergència i desastre, tenint sempre en compte el sentit comú i la seguretat en el vol. Tot i això, el vol per a altres aspectes com la inspecció de bancs de meduses i altres accions fora d’una situació d’emergència podrien entrar en conflicte si l’entitat propietària de l’aparell no està autoritzada per efectuar treballs aeris.

El vol de DRONS per al salvament i rescat aquàtic estaria inclòs en l’epígraf corresponent de AESA, però no especifica l’entorn aquàtic en concret.

Cada tipus de procediment de vol per a funcions específiques hauria d’estar present en el manual d’operacions. El vol, en funció de l’orografia, condicions atmosfèriques, meteorològiques i de l’entorn, etc. requereix un pla d’acció específic des del punt de vista de seguretat aeronàutica.

Els DRONS en la seguretat aquàtica poden tenir dos usos principals.

– Ús estrictament visual, com a eina en operacions de rescat aquàtic (localització, visualització a distància…)

– Trasllat i llançament d’un objecte flotant d’ajut.

En el primer cas, en ser aparells georeferenciats faciliten informació visual i de localització molt potents.

En el segon cas és més complex, ja que cal adaptar l’aeronau amb un sistema de llançament i el sistema ha d’estar homologat per un fabricant i autoritzat per AESA d’acord amb uns requisits de seguretat.

En l’àmbit operatiu, poder proporcionar un objecte flotant a una persona amb problemes a l’aigua és una opció molt interessat.

Cal però tenir en compte alguns aspectes crucials.

– L’operació de posicionar el DRON sobre la persona amb problemes no és fàcil, per molt que per les xarxes circulin vídeos que suggereixin el contrari.

En situacions de vent important, cal situar l’aparell i llençar l’objecte flotant, tenint en compte el desplaçament de l’objecte durant la caiguda, el desplaçament de la persona a causa dels corrents i que l’objecte si no cau just al costat pot ser arrossegat ràpidament.

Aquests fets fan que calgui personal ben format com a pilots, amb molts coneixements específics i hores de vol. Coneixements i hores que no es donen en les escoles de pilots.   La formació de pilots de DRON per al salvament aquàtic encara està en els seus inicis.

Però el punt més important és recordar que, per a poder proporcionar qualsevol ajut a una persona amb problemes a l’aigua, cal detectar-la. I l’anàlisi dels ofegaments del nostre territori ens assenyala que la gran majoria són detectades quan ja estan inconscients a l’aigua o estan en un procés anomenat Resposta instintiva a l’ofegament. En el primer cas, òbviament proporcionar un objecte flotant no comporta cap benefici i en el segon probablement no agafaran l’objecte que se’ls llenci.

Ramsés Martí
especialista en seguretat aquàtica